บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด"

บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ รับเหมา ติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด


42/212 ซอยนิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

42/212 ซอยนิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0105559005532
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอพี วิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*