บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด"

บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรืออาคารประเภทอื่นๆ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด


260 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

260 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105559005567
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็มพีแกรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*