บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด


3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559005575
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*