บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด"

บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบให้บริการ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด


6 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-15 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-15 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559005583
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซฮวอน อิเล็กทริคซิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*