บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด


1055/859 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น36 ห้องเลขที่ 259 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1055/859 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น36 ห้องเลขที่ 259 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559005656
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กาบูล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*