บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด"

บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด


19/63 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/63 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด

ได้แก่ 0105559005681
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอมฟอร์ท อินทะเกรท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*