บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล รวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด


185 ซอยลาดพร้าว101 ซอย40 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

185 ซอยลาดพร้าว101 ซอย40 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559005753
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล แอนด์ เค ซัคเซส เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*