บริษัท ดีไลท์โค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีไลท์โค จำกัด"

บริษัท ดีไลท์โค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีไลท์โค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีไลท์โค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย อาหารทุกชนิด เครื่องดื่มทุกชนิด ไอศกรีม เบเกอรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีไลท์โค จำกัด


2994 อาคารเดอะ แพททิโอ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีไลท์โค จำกัด ตั้งอยู่ที่

2994 อาคารเดอะ แพททิโอ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดีไลท์โค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีไลท์โค จำกัด

ได้แก่ 0105559005826
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีไลท์โค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีไลท์โค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*