บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายรองเท้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด


455/26 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

455/26 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559005834
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*