บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด"

บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำถุงพลาสติก รับจ้างพิมพ์พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด


1237, 1239 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1237, 1239 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ทีฆพล 555 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด

ได้แก่ 0105559005958
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีฆพล 555 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*