บริษัท อิงไวส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิงไวส์ จำกัด"

บริษัท อิงไวส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิงไวส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิงไวส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ และการศึกษาทั้งในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิงไวส์ จำกัด


9/169 อาคารเดอะคอมพลีท ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิงไวส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/169 อาคารเดอะคอมพลีท ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อิงไวส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิงไวส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559005974
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิงไวส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิงไวส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*