บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด"

บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย นำเข้า ส่งออก พลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด


89/1-2 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/1-2 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด

ได้แก่ 0105559006016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนครพนม (กรีนเทค) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*