บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านไอที เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ครบวงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด


1510 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1510 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0105559006113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*