บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด"

บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด


184 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

184 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

ได้แก่ 0105559006253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะไนน์ โปรเฟสชั่นนอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*