บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและส่งออก เครื่องนอน เครื่องใช้ที่ทำจากยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


760/427 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

760/427 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559006296
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจิ้น หยู่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*