บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด"

บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดจหน่ายอาหารแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด


64 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

64 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105559006598
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิสซิเนส คอนแทรคท์ ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*