บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านสื่ออิเลคทอนิค แลกเปลี่ยน บริการต่างๆทางแอปพิเคชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด


38/562 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/562 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559006628
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*