บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด"

บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด


272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105559006636
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลาสม่า รีฟอร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*