บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาและบริการด้านการผลิตพลังงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด


75 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 5 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

75 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 5 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105559006644
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*