บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการรักษาข้อมูล ระบุข้อมูลและจัดการข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด


399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559006652
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*