บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด"

บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตกแต่ง ดูแลรักษารักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวน ตามหมู่บ้านโครงการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด


27 ซอยแฮปปี้เพลซ 4 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ซอยแฮปปี้เพลซ 4 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006687
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชนม์ณกานต์ ภัทรารมย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*