บริษัท การาจ77 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท การาจ77 จำกัด"

บริษัท การาจ77 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท การาจ77 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท การาจ77 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์วงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท การาจ77 จำกัด


46 ซอยพัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท การาจ77 จำกัด ตั้งอยู่ที่

46 ซอยพัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท การาจ77 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท การาจ77 จำกัด

ได้แก่ 0105559006695
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท การาจ77 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท การาจ77 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*