บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด"

บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดทำอาหารและขนมทั่วไป สอนและจัดอบรมการทำขนม อาหาร และเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด


124 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

124 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006717
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเว่น แอนด์ มอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*