บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด"

บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขายอาหารสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด


21/24 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/24 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด

ได้แก่ 0105559006725
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.วี.เอส. ประชาชื่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*