บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด"

บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล คลินิกรักษาโรค ให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด


14 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด

ได้แก่ 0105559006768
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกรทบลอสซัม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*