บริษัท บริญศิริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บริญศิริ จำกัด"

บริษัท บริญศิริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บริญศิริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บริญศิริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสมุนไพรแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บริญศิริ จำกัด


43 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 แยก 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บริญศิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

43 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 แยก 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท บริญศิริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บริญศิริ จำกัด

ได้แก่ 0105559006814
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บริญศิริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บริญศิริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*