บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับผลิตงานวีดีโอ สื่อมัลติมีเดีย ผลิตโฆษณา รวมถึงภาพยนตร์ วีดีโอพรีเซนเตชั่นต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด


72 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559006831
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนเวอร์ โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*