บริษัท 8 สตาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 8 สตาร์ จำกัด"

บริษัท 8 สตาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 8 สตาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 8 สตาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 8 สตาร์ จำกัด


3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 8 สตาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท 8 สตาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 8 สตาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006890
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 8 สตาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 8 สตาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*