บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด"

บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อาหารสด-อาหารแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด


8/20 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/20 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอก-สยาม คอมมอดิตี้ส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*