บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อ วีดีทัศน์ สื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด


16/434 หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/434 หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559006920
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เอ็นพี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*