บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด"

บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจธุรกิจจัดงาน ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม งานอีเว้นท์ บูธ งานเปิดตัวสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด


99/10 หมู่ที่ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/10 หมู่ที่ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด

ได้แก่ 0105559006938
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาฟเตอร์แคล็พ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*