บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ทั้งใหม่และเก่า โดยวิธีการที่ได้ระบุไว้ในวัตถุที่ประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


170 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

170 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559006946
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย-ไซโน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*