บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด"

บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด


82 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

82 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006954
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรมัน ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*