บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด"

บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบครบวงจรโดยการเน้นการออกแบบตามความต้องการและความพอใจของลุกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด


3/330 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-18(ม.เกาะแก้ววิลล่า) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/330 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-18(ม.เกาะแก้ววิลล่า) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559007021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิลาวัลย์ การ์เม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*