บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด"

บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ ได้แก่ กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด เสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด


136-138 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

136-138 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด

ได้แก่ 0105559007080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลิศไพศาลวิสาหกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*