บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,317,217,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และขายสินค้าประเภทมอเตอร์ไซค์ ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ส่วนประกอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด


344 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

344 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559007128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*