บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด


1/15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559007144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอสเปกทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*