บริษัท ซัน ออน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน ออน จำกัด"

บริษัท ซัน ออน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน ออน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน ออน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ด้าน้รานอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน ออน จำกัด


106/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน ออน จำกัด ตั้งอยู่ที่

106/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน ออน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน ออน จำกัด

ได้แก่ 0105559007161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน ออน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน ออน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*