บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหาร จัดการและส่งเสริมการตลาดในสื่อข้อมูลรูปแบบดิจิตอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด


3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 29 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 29 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559007306
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พ็อพส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*