บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด"

บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างและเป็นที่ปรึกษาการวางระบบเน็ตเวิร์ค ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด


998/291 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

998/291 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559007331
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี. อาร์. ออนไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*