บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด"

บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายตลับลูกปืน ลูกล้อ อุปกรณ์ประตูอลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด


496/113-114 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

496/113-114 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105559007390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จี โอ ที ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*