บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด"

บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการตกแต่งและซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด


39 ชั้น 2 ซอยพุทธบูชา 23 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 ชั้น 2 ซอยพุทธบูชา 23 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด

ได้แก่ 0105559007403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.ดี.ไอ.วาย. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*