บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด"

บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จัดสร้าง สร้างสรรค์ สื่อภาพยนต์ สื่อรายการโทรทัศน์ วีดีโอ เคเบิ้ลทีวี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด


703 ซอยหมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

703 ซอยหมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559007438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*