บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด"

บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด


15 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 7 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 7 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0105559007527
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช.วัสดุธรรมเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*