บริษัท อนันตา 999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนันตา 999 จำกัด"

บริษัท อนันตา 999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนันตา 999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนันตา 999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการงานออกแบบ ควบคุมงาน รับเหมาติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูงและต่ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนันตา 999 จำกัด


242 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนันตา 999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

242 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อนันตา 999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนันตา 999 จำกัด

ได้แก่ 0105559007535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนันตา 999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนันตา 999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*