บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมหลากหลาย ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด


247/23 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

247/23 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559007560
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดลต้า ทรานส์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*