บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด"

บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการงานติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า โทรทัศน์ แอร์ คอมพิวเตอร์และรวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด


140 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

140 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท คินดี้ พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด

ได้แก่ 0105559007730
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คินดี้ พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*