บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด"

บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด


79/189 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/189 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105559007772
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอ็ม อีเล็คทริค แอนด์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*