บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด"

บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด


19/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด

ได้แก่ 0105559007896
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กัปตัน เทอร์ตี้ทรี จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*