บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้อะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด


867/125 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

867/125 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559007926
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิค คาร์โก้ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*